Arbeidsdiscriminatie wordt streng gecontroleerd

De benodigde wetswijziging voor de bevoegdheid van de Inspectie SZW om toezicht te houden op het werving en selectiebeleid in verband met arbeidsmarktdiscriminatie, wordt nu ter hand genomen. De Inspectie gaat wel al vanaf 2019 verkennend inspecteren.

Cicero
Nbbu
Sna
Apg
Stipp Logo All White