Privacy Verklaring

Algemeen

Flexwerk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Compliance betekent in feite ‘het voldoen aan’. Dit is voor ieder bedrijf of organisatie verschillend, afhankelijk van het soort persoonsgegevens verwerkt worden. Een bedrijf heeft wel een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. Voor Flekswerk B.V. is artikel 6 lid 1 sub b AVG van toepassing. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Flekswerk B.V. dient te beschikken over de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • BSN nummer
  • Huidige woonadres
  • Geboortedatum
  • IBAN
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doeleinde

Flekswerk B.V. verzamelt en verwerkt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de genoemde grondslagen, er zullen dus geen onnodige gegevens bij betrokkene opgevraagd worden. Bovendien verzamelt en verwerkt Flekswerk B.V. geen gegevens met een high impact risk, daarom is het voor Flekswerk B.V. niet nodig om een Privacy Impact Assessment uit te voeren. Tenslotte verwerkt Flekswerk B.V. geen grote hoeveelheden persoonsgegevens en gezien het geringe aantal werknemers is het tevens niet nodig een Functionaris Gegevensbescherming in te stellen.

Derden

In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Wanneer Flexwerk wel persoonsgegevens deelt met derden dient Flexwerk BV ervoor te zorgen dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. Flexwerk BV heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services. Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar Flexwerk BV gebruik van maakt en die te maken krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient Flexwerk BV zo’n overeenkomst mee te sluiten.

Cookiebeleid

Cookies zijn bestanden die worden gemaakt als je een website bezoekt. Hier staan persoonsgegevens in die gebruikt kunnen worden in een volgend bezoek aan die website. Dit mag niet meer zomaar ongemerkt. Volgens de nieuwe wet: Mag u geen bezoekers van uw website weren als ze de cookies niet accepteren, moeten bezoekers zelf expliciet toestemming (geen standaard vinkjes) geven voor het plaatsen van cookies. Dit mag pas na het krijgen van de toestemming, deze keuze moet worden bijgehouden en makkelijk aanpasbaar zijn. Ook moet u op de hoogte zijn van de cookies op uw website.

Er zijn drie soorten cookies:

1. Analytische cookies
Voor het verbeteren van uw website. Deze cookies mogen beperkt gebruikt worden zonder toestemming.
2. Functionele cookies
Voor het goed functioneren van uw site. Hiervoor is geen toestemming nodig.
3. Tracking cookies
Deze cookies mogen alleen met expliciete toestemming van de gebruiker.

Bij Flekswerk B.V. zijn twee van de drie vormen van cookies aan de orde. De aanwezige cookies zijn analytische cookies en functionele cookies. Analytische cookies zorgen ervoor dat de onderneming duidelijkheid in het gebruik van de website door bezoekers kan verwerven. Op grond van deze anonieme gegevens kunnen er aanpassingen gemaakt worden in bijvoorbeeld de lay-out van de website. Het overzicht dat verkregen wordt van het gebruik van de website zal toegepast worden om de website op het gebied van efficiëntie en effectiviteit beter te laten functioneren.

Van functionele cookies wordt gebruik gemaakt door de website beter en gemakkelijker te laten werken. Zo worden er gegevens onthouden door deze cookies die ervoor zorgen dat je niet iedere keer in hoeft te loggen op de website (in het geval dat de consument een account heeft). De website van Flekswerk B.V. zal hierdoor makkelijker in gebruik zijn door de consument. Dit heeft tot resultaat dat een consument gemakkelijker of eerder over zal gaan tot de koop van een product. Daarnaast vergroot het een eventuele terugkomst van de consument naar de website. Flekswerk B.V. wil als onderneming een zo groot mogelijke omzet draaien.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flexwerk. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een personeelskosten betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild.

Flexwerk BV zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst tot voldoening te brengen of om een dienst te leveren zijn verplicht en kunnen niet vernietigd worden zonder dat dit effect heeft op de uitvoering van de overeenkomst of dienst. Dit geldt met name voor werknemers die in dienst zijn en overeenkomsten die nog in uitvoering zijn. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Flexwerk B.V. uw persoonsgegevens verwerkt kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Flekswerk B.V. bewaart de persoonsgegevens van haar cliënten hooguit één jaar. Tenzij anders besproken i.v.m dienstbetrekking etc.

Overig

Verdere toelichting vindt de potentiële klant/medewerker in de privacyverklaring, die bij het aangaan van een eventuele overeenkomst wordt overhandigd.

Cicero
Nbbu
Sna
Apg
Stipp Logo All White