Veel gestelde vragen

Algemeen

Hoe weet ik of een uitzendbureau lid is van de NBBU?

Flekswerk is lid van brancheorganisatie NBBU.
U kunt de actuele ledenlijst inzien op de website van NBBU.

Meer informatie: NBBU

Ik zoek goed personeel. Hoe weet ik dat ik met een betrouwbare partij ga samenwerken?

Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de NBBU zijn financieel betrouwbaar. Zij zijn aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) of bij een andere organisatie die kan aantonen dat zij voldoet aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die SNA biedt. SNA toetst periodiek op correct betalingsgedrag van sociale premies, belastingen en op documentcontrole. Dat beperkt het risico van de inlenersaansprakelijkheid.

Uitzendondernemingen die lid zijn van de NBBU werken volgens strenge gedragsregels. Dat zijn extra normen bovenop de wettelijke regels die de integriteit van deze bedrijven waarborgen. De gedragsregels geven aan dat u en de uitzendkrachten zaken doen met een open en eerlijk bureau.

Elke onderneming die lid is van de NBBU hanteert verplicht de CAO voor uitzendkrachten. Daarin zijn alle rechten en plichten van uitzendkrachten en uitzendbureaus vastgelegd. NBBU-leden staan voor goede arbeidsvoorwaarden. Voor uitzendkrachten die langere tijd werken voor een uitzendonderneming is collectief een pensioenvoorziening geregeld en zijn scholingsmogelijkheden aanwezig.

Alle leden van de NBBU worden regelmatig gecontroleerd door een door de NBBU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) op de correcte toepassing van de CAO voor uitzendkrachten en op juiste handelwijze en naleving van de wetten, regels en betalingsgedrag. Bedrijven die voldoen aan de strenge lidmaatschapscriteria mogen zich NBBU-lid noemen.

Een uitzendonderneming aangesloten bij de NBBU staat voor goed werkgeverschap en u kunt ervan op aan dat zij uitzendkrachten stimuleren tot goed werknemerschap.

Waar vind ik (informatie over) de CAO voor Uitzendkrachten?

De CAO voor Uitzendkrachten en de samenvatting kunt u kosteloos downloaden. De samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze bestaat in verschillende talen.

Meer informatie: CAO voor Uitzendkrachten

Met wie sluit de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst?

Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele juridische relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming en daarnaast de Algemene Voorwaarden. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de juiste uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.

Wat is de uitzendovereenkomst?

De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.

Hoe worden de afspraken tussen het uitzendbureau en de opdrachtgever geregeld?

Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken, zoals:

  • De functie
  • De ter beschikking te stellen uitzendkracht
  • De duur van de opdracht
  • Het tarief

De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen middels een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden.

Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de loonkosten van de uitzendkrachten en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt.

Waar vind ik de Algemene Voorwaarden van de NBBU?

De algemene voorwaarden van de NBBU kunt u hier downloaden.

Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons even weten, dan zorgen wij voor het antwoord!

Cicero
Nbbu
Sna
Apg
Stipp Logo All White